hipoterapie.dusicka

hipoterapie.dusicka

DARUJ DOBRO, KDE TICHO LIEČI.

Vážení priatelia, sledovatelia, známi aj neznámi, veríme, že každý živý tvor si zaslúži dôstojný a plnohodnotný život a práve vy nám môžete pomôct zabezpečiť taký život aj našej babičke Grétke – obyčajnej kobyle, s neobyčajným srdcom. Idete do toho s…

Podporte našu DOBROvýzvu

Vážení priatelia, známi, naši virtuálni sledovatelia, niekedy hrdosť musí ísť bokom, odkladám ju teda, z lásky k našim konským priateľom… V rámci snahy o zachovanie hipoterapií sa na vás obraciam so žiadosťou o POMOC, o hľadanie sponzorského príspevku na chod…

Ticho, ktoré lieči

Viete, prečo je pri hipoterapii dôležité, aby bol v mieste jej vykonávania čo najväčší pokoj? Praktická odpoveď je pomerne jednoduchá, deti sa na koni potrebujú sústrediť najmä na jeho pohyb, na seba a v neposlednom rade na terapeuta. Všetky vonkajšie…