Cenník

Hipoterapie
vstupná konzultácia
(stretnutie s koňmi, vstupná diagnostika, konzultácia, termíny, terapeutický plán)*
50€
hipoterapia, individuálne (15-30 min.)**35€
hipoterapia, skupinovo **100€

Čas s koňmi ***
individuálna lekcia35€
detský krúžok20€/os.
Malý objaviteľ (enviro krúžok)
mesačný poplatok50€
Storno poplatky****
zrušenie menej ako 24 hod. vopredcena jednej hipoterapie
zrušenie 1-7 dní vopred1/2 z ceny hipoterapie
*na vstupnú konzultáciu je potrebné si priniesť odporúčanie na hipoterapiu od odborného lekára, prípadne lekársku správu k nahliadnutiu, absolvovať ju musí každý nový klient a každý klient, s ktorým bol prerušený kontakt na viac ako 4 mesiace
**cena hipoterapie sa môže zvýšiť ak je potrebný ďalší personál (kvôli bezpečnosti, diagnóze…)
***zahŕňa starostlivosť o stajňu, jazdenie, teóriu (vzdelávanie)
****v oboch prípadoch je možné za seba poslať náhradníka
Cenník je platný od 1. 5. 2024