Hipoterapeuti


Mgr. Dušana „Dušička“ Baloghová
pedagóg, hipoterapeut, tréner jazdectva

,,Dušička“ sa hipoterapii venuje od roku 2013. Profesionálne pôsobila vo viacerých hipoterapeutických centrách na Slovensku a v Taliansku. Je hlavou aj srdcom celého projektu a neustále, každý deň poctivo pracuje na tom, aby nielen skvalitňovala už zabehnuté služby, ale ponuku rozširovala a tak mohla stále pomáhať viacerým ľuďom. Je predsedníčkou Slovenskej hipoterapeutickej asociácie. Pred hipoterapiou sa profesionálne venovala tréningu vytrvalostných koní, chovateľstvu a tak je aj vynikajúcim hipológom, ktorý dbá o blaho každého štvornohého terapeuta. V roku 2023 tiež absolvovala kurz učiteľa jazdy a stala sa tak plnohodnotnou trénerkou. Venuje sa aj osvetovej činnosti a počuť/vidieť ste ju mohli napríklad vo Funradiu, či v televízii TA3.

Bc. Janka Javorová
fyzioterapeut a hipoterapeut

Janka v júni roku 2022 získala bakalársky titul v odbore fyzioterapia a obhájila bakalársku prácu na tému Využitie hipoterapie u pacienta s detskou mozgovou obrnou. Vďaka nej nám svojim výskumom potvrdila, že hipoterapia naozaj má pozitívne výsledky. Je našou dvornou fyzioterapeutkou a hipoterapeutkou v odbore hiporehabilitácia najmä v priestoroch SPK Trnava, kde okrem dôkladného a správneho cvičenia s našimi detičkami, zvláda dávať dokopy ešte aj naše vykrútené krky, presilené zápästia a iné nepríjemnosti. Vždy má totiž po ruke nejaký ten tejp, alebo aspoň dobrú radu. Okrem toho je aj koniarka a naše kone ju majú minimálne tak radi, ako my. Takže sa Janka stará o všetkých, o kone, o nás, ale predovšetkým o detičky. Súčasťou tímu je od úplného začiatku v roku 2020.

Bc. Michaela Komarek
hipoterapeut, jazdecký tréner hendikepovaných

Venuje sa hipoterapii a pripravuje našich začiatočníkov na ďalšiu jazdeckú kariériu. Pri svojich tréningoch uplatňuje poznatky a skúsenosti aj z kurzov a praxe v zahraničných hipoterapeutických centrách.

www.ozparadrezura.sk

Mgr. Lívia Haydenová
psychológ a hipoterapeut

Lívia je našou psychologičkou, ktorá vyštudovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už od základnej školy ju to ťahalo ku koňom a k pomoci druhým. Preto sa hneď po škole rozhodla spojiť túto kombináciu a úspešne absolvovala hipoterapeutický kurz v špecializácii pedagogicko-psychologické jazdenie. Momentálne pôsobí v SPK Trnava od začiatku roka 2022. Okrem toho je aktuálne na materskej dovolenke, ale deti jej dovolia príležitostne sa ísť povenovať druhým detičkám na hodiny hipoterapie, do ktorých dáva všetky svoje skúsenosti a celé svoje srdce.

Mgr. Tatiana Sýkorová
fyzioterapeut a hipoterapeut

Tatiana sa pracovne fyzioterapiii venuje od roku 2008. Pracovné skúsenosti naberala prácou v domove sociálnych služieb pre deti a dospelých s ťažkým viacnásobným postihnutím, kde prevažovala kombinácia mentálneho a telesného postihnutia v spojení s pridruženými zmyslovými, rečovými a duševnými poruchami. Neskôr pracovala ako fyzioterapeut na súkromnej poliklinike a v domove seniorov a od roku 2018 pracuje vo svojom súkromnom rehabilitačnom zariadení pre deti a dospelých.
Tatiana ukončila hipoterapeutický kurz s osvedčením v špecializácii hipoterapeut pre hiporehabilitáciu a s koníkmi, ktoré liečia telo aj dušu, ju môžete stretnúť na Hipofarme Šúr vo Svätom Jure.

Mgr. Lucia Mravcová
hipoterapeut

Lucia je absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v odbore Vychovávateľstvo a špeciálne vychovávateľstvo. Absolvovala kurz hipoterapie v špecializácii Pedagogicko-psychologické jazdenie. Okrem toho absolvovala množstvo iných kurzov a sústredení, medzi inými kurz logopédie v HPSP (ČHS 2021), workshop hipoterapie v psychiatrii a psychologii (ČHS – 2021) či kurz filiálnej terapie (2010). Má prax v rôznych strediskách na Slovensku a v Čechách, ako samostaný hipoterapeut pracuje od roku 2019. Dva roky pracovala vo vlastnej materskej škole. Členkou tímu je od septembra 2022 a stretnúť ju môžete na Hipofarme Šúr vo Svätom Jure.

Mgr. Lenka Kňazovická, PhD.
hipoterapeut, špeciálna pedagogika

vrámci spolupráce s Občianskym združením Hipoškôlka

Lenka vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore špeciálna pedagogika. Doktorandské štúdium v rovnakom odbore ukončila v roku 2007 na Masarykovej univerzite v Brne. Dizertačná práca bola zameraná na individuálny pohybový vzorec pri hipoterapii u detí v predškolskom veku. Počas vysokej školy pracovala ako konzultant na Linke detskej istoty Unicef.  V roku 2000 založila občianske združenie Hipoškôlka. Od roku 2002 je lektorom kurzov SHA a hipoterapeutom s vlastnou praxou. Od septembra 2003 je predsedom sekcie pedagogicko – psychologického jazdenia v Slovenskej hipoterapeutickej asociácii. Je spoluautor knihy Hippoterapia, Pedagogicko – psychologické jazdenie (S. Tílešová a kol., 2009). Bola spoluzakladateľkou integrovanej alternatívnej predškolskej triedy, kde pracovala ako špeciálny pedagóg a zároveň hipoterapeut. Pracovala aj v špeciálnej materskej škole, v chránenej dielni a v špeciálnej základnej škole v triede pre žiakov s autizmom. Viac o nej a jej aktivitách si môžete prečítať tu: www.hiposkolka.sk

Bc. Daniela Tejkalová
Koučing a rozvoj s asistenciou koní

vrámci spolupráce

Daniela je vzdelaním filozofka (FFUK), transformačná koučka (Business Coaching College) a facilitátorka (HeartMath) so zameraním na wellbeing, emočnú inteligenciu a psychickú odolnosť. Od roku 2018 je aj asistent hipoterapeuta, no venuje sa hlavne koučingu a rozvoju s asistenciou koní, pre ktorý si doplnila vzdelanie v zahraničí. Absolvovala výcvik EFLC / Equine Facilitated Learning and Coaching s Kathy Pike (The Academy for Coaching with Horses), základný kurz Eponaquest / Medicine Horse Way a kurzy vedené priekopníčkou EFL Lindou Kohanov. Je hlavnou autorkou knihy Čarovné kone a zakladateľkou rovnomenného OZ, ktorého cieľom je podpora partnerského spolužitia ľudí s prírodou, welfare koní a holistický rozvoj detí a dospelých s asistenciou koní. Kým presedlala na kone, pôsobila 15 rokov v korporátnom a agentúrnom svete, až kým nevyhorela a nenašla nový zmysel svojho života – pri koňoch.

Viac informácií: https://www.danielatejkalova.sk/

Asistenti a dobrovoľníci


Branislav Bednár
asistent hipoterapeuta

Mojou doménou je ekonomické a materialnotechnické zázemie občianskeho združenia Hipoterapie Dušička. K záľubám patrí kynológia a od roku 2020 pôsobím aj ako asistent hipoterapeuta. Hlavu si čistím jazdou na motorke a prechádzkou v prírode so psom. Mám rád jednoduchosť, priamosť a otvorenú komunikáciu.

Mgr. Tamara Vajdíková
asistent hipoterapeuta

Tamara je absolventkou Vysokej školy múzických umení v Bratislave v študijnom programe Divadelné štúdiá a je teda našou dvornou kritičkou. Miluje divadlo knihy a filozofiu, no okrem toho je od útleho detstva koniarkou. Ku koňom sa dostala ešte ako dieťa a už pri nich ostala. Chvíľu so svojou kobylou Kambrige skákala súťažne parkúry, teraz však spolu s ňou venujú čas deťom na hipoterapiách a jazdeckých lekciách v SPK Trnava. Tvrdí, že nič na svete nie je krajšie, ako sedieť na koni a cválať po lúke s vetrom vo vlasoch. Členkou tímu je spolu s Kambrige od septembra 2020. A okrem toho, že aktívne pôsobí v hipoterapeutickej časti združenia, spravuje aj jeho online aktivity, vrátane tejto stránky.

Iveta Mravcová
asistent hipoterapeuta

Ivka je študentkou psychológie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde sa aktuálne venuje svojej bakalárskej práci zameranej na hipoterapiu. Členkou združenia je od apríla roku 2023, spolupracuje na hipoterapiách v priestoroch SPK Trnava. Koňom sa venuje už odmalička a je známa svojím vkusom zameraným na malé biele trošku bláznivé poníky, teda vlastne Arabské plnokrvné žrebce. Rada lieta svetom, tým skutočným, ale aj svojím vlastným, snovým. Je vždy usmiata, ochotná pomáhať s čímkoľvek a kedykoľvek a to na nej majú radi aj naše deti.

Ing. Barbora Holická
asistent hipoterapeuta

Bc. Pavlína Fialová
asistent hipoterapeuta, pedagóg

Pavlína ma vyštudovanú Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a je Predprimarný pedagóg. Aktuálne sa stará o svoju dcérku Viky a popri materskej nám pomáha pri hipoterapiách ako vodič a asistent hipoterapeuta, kde využíva svoje skúsenosti s deťmi. Okrem toho je vášnivá cestovateľka, miluje všetky živé tvory a od malička je srdcom koniarka. Prvýkrat sedela na koni vo svojich štyroch rokoch a odvtedy sa tejto posadnutosti odmietla zbaviť. 🙂 Členkou tímu je od leta 2022 a okrem hipoterapií v Trnave vypomáha aj na Farme Letisko a na Hipofarme Šúr vo Svätom Jure. 

Kristína Chňapeková
asistent hipoterapeuta

Kristína žije v Nitre a jej život sa točí okolo koní a detí. Dlhé roky pôsobila ako učiteľ jazdenia v jazdeckých školách a posledné dva roky viedla vlastnú jazdeckú školu. Ako zachránená duša, ktorá na vlastnej koži zažila liečivé schopnosti koní, sa v roku 2021 rozhodla absolvovať kurz asistenta hipoterapie, aby mohla pomáhať tam, kde to iní potrebujú. Od septembra 2022 je hrdou členkou tímu Hipoterapie Dušička. Pôsobí vrámci hipoterapií v SPK Trnava. Lebo ako sa hovorí, čo dostaneš, posuň ďalej. A keďže jej bol zverený ten najhodnotnejší dar, je jej povinnosťou sa oň podeliť. Preto rada hovorieva: ,,Kone menia životy. Tak ich poďme meniť spolu s nimi. “

Bc. Kristína Pútecová
asistent hipoterapeuta

Kika študuje v Bratislave na Škole Dizajnu na pomaturitnom štúdiu v odbore grafika vizuálnych komunikácii a rovnako sa venuje aj fotografickej tvorbe, ktorú si hlavne išla na túto školu zdokonaliť. Predtým vyštudovala odbor „Hipológia“ na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, vďaka čomu získala aj základné teoretické poznatky o hipoterapii. Do nášho tímu sa pridala v auguste v roku 2021, a môžete ju stretnúť na hipoterapiách v Trnave, no niekedy nám vypomáha aj na Farme Letisko, kde v lete pracuje aj ako animátorka na detských táboroch. Ku koňom sa dostala už postupne od detstva, vo voľnom čase, pri viacerých jej aktivitách, aj jazdí – hlavne westernové jazdenie.

Veronika Satková
asistent hipoterapeuta